• Huisvesting Boag
  • School Huisvesting
  • Schoolgebouw
  • Huisvesting Scholen
  • Schoolgebouw Huisvesting
  • Platform Onderwijs Huisvesting
  • Onderwijs Bouwen

Het Platform

Het Platform Onderwijshuisvesting is een initiatief van een aantal adviesbureaus die actief zijn op het gebied van onderwijshuisvesting. Door middel van krachtenbundeling en kennisuitwisseling willen de deelnemende bureaus van elkaar leren en zodoende de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed naar een hoger niveau tillen.

Deskundige gesprekspartner

Het platform streeft ernaar om (h)erkend te worden als deskundige gesprekspartner voor overheden, bestuurders, architecten en bouwers.

Portaal onderwijswereld

Daarnaast wil het platform een portaal zijn, waar de onderwijswereld terecht kan met al haar vragen die samenhangen met onderwijshuisvesting in de meest brede zin. Door de wisselwerking met het onderwijsveld, streeft het platform er voorts naar om de professionaliteit bij haar opdrachtgevers te bevorderen.

box-1

box-2