• Huisvesting Boag
  • Platform Onderwijs Huisvesting
  • Schoolgebouw
  • Onderwijs Bouwen
  • Schoolgebouw Huisvesting
  • School Huisvesting
  • Huisvesting Scholen

Publicaties

Doen en pionieren

2018 was een jaar waarin veel in gang is gezet. Trends zijn duidelijk zichtbaar en overheid, bestuurders en managers verschillen niet zoveel van elkaar in hun intenties. Platform Onderwijshuisvesting analyseerde de Nationale Trendradar van IVVD en haalde daar de volgende lijnen uit.

Lees het artikel.........

Inrichten met beleving vraagt om inleving

Onderwijshuisvesting, wanneer we het er over hebben met opdrachtgevers gaat het vaak vooral over normen: ruimtenorm, frisse scholen norm, investeringsnorm... Natuurlijk hebben we oog voor de gebruikers, maar kijken we wel voldoende integraal naar de opgave en de doelgroepen die gebruik maken van de onderwijshuisvesting? Het thema beleving levert de opgave om het echt tot onze school te maken.

Lees het artikel.........

Toekomstgericht bouwen is een kans

De ambities op het gebied van duurzaamheid en gezond leren zijn torenhoog en stellen ons de komende jaren voor een uitdagende opgave. Een mogelijk hoofdpijndossier als je de optelsom maakt: het klinkt allemaal als een veel te grote opgave waarvoor veel te weinig middelen beschikbaar zijn. Maar we kunnen het ook zien als kans. Juist het grotere doel dat zich nu manifesteert, de wereldwijde opgave om met z'n allen meer zorg aan onze planeet te besteden, is meer dan ooit een legitimatie om samen de schouders er onder te zetten. We hebben een gezamenlijke doel.

Lees het artikel.........

Stop met normkosten

Normkosten zetten bestuurders op het verkeerde been en leiden niet tot kwaliteit.

De VNG adviseert gemeenten de normbedragen voor onderwijshuisvesting eenmalig met 40% te verhogen. Daarmee zouden de gemeenten ervan uit kunnen gaan dat het marktconforme bedragen zijn voor de minimale kwaliteitseisen gesteld in het bouwbesluit, aldus de VNG. Mooi dat de VNG erkent dat de norm niet meer toereikend was in de huidige markt en gemeenten oproept de bedragen te verhogen. Maar is dat wat de gemeenten en schoolbesturen verder helpt?

Door Peter Jan Bakker, voorzitter Platform Onderwijshuisvesting

Lees het artikel.......

 Stop met normkosten sd

Met LCC lagere huisvestingskosten en meer geld voor onderwijs

U kunt de exploitatiekosten van uw onderwijshuisvesting optimaliseren, waardoor u meer geld kunt besteden aan het onderwijs. Wist u, dat u al tijdens de initiatieffase van uw nieuwbouw project hierop kunt sturen? Ook voor bestaande gebouwen kunt u de exploitatiekosten omlaag brengen. Life Cycle Costing (LCC) is een methode om u daarbij te ondersteunen.

Lees het artikel.......

Leren door kijken, beleven

Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs naar lesgeven voor 21e eeuws vaardigheden vraagt om nieuwe onderwijsomgevingen. Hiervoor worden nieuwe onderwijsconcepten bedacht die ook hun vertaling moeten krijgen in de huisvesting. Deze ontwikkelingen gelden voor alle vormen van onderwijs.

Lees het artikel.....

Onderwijshuisvesting geen prioriteit?

Met de verkiezingen in aantocht komen vele thema's aan bod. Opvallend uit een analyse van de speerpunten in de programma's van de belangrijkste partijen rond onderwijs is dat de onderwijshuisvesting niet aan bod komt. Dat terwijl er behoorlijk veel aandachtspunten zijn. Het Platform Onderwijshuisvesting (POH) zet de belangrijkste op een rijtje.

Lees het artikel......

Normkosten nog de norm?

Recent zijn de normkosten voor 2017 voor onderwijshuisvesting wederom negatief bijgesteld: -/- 3,56%. In een opgaande bouwconjunctuur is dat een onbegrijpelijke bijstelling. Uit een analyse van diverse kostenbronnen┬╣ en uit eigen recente aanbestedingen blijkt dat de normvergoeding en werkelijke bouwkosten voor een school die voldoet aan het wettelijk minimum (Bouwbesluit) nog steeds heel fors afwijkt. En het verschil wordt alleen maar groter.

Lees het artikel......

Het gebouw als vijfde dimensie

Als huisvestingsadviseur ligt je primaire focus bij de te huisvesten organisatie. Je wilt die organisatie kennen, het DNA doorgronden, weten hoe ze werken. En dat vertalen in een huisvestingsvraag. Dat gaat vaak over harde aspecten als ruimtebehoefte, functionaliteit en onderhoudskosten. Uiteraard is dat belangrijk. Maar nog belangrijker is dat de leerlingen, begeleiders en leerkrachten zich comfortabel voelen.

Lees het artikel......

Duurzaamheidsambities? Begin bij de essentie!

Eisen met betrekking tot de duurzaamheid van gebouwen worden steeds aangescherpt, zo ook voor schoolgebouwen. Opdrachtgevers dienen daarbij antwoorden te hebben op de vragen wat specifiek voor hen als gebruiker duurzaamheid is, waarom duurzaamheidsdoelstelllingen gesteld worden en hoe dit te realiseren is. De vraag is wat certificering van duurzaamheid daar aan bijdraagt. Ervaringen leren dat certificering vaak als technische onderlegger dient, hoge kosten met zich meebrengt met als valkuil dat men onvoldoende oog heeft voor het (toekomstig) gebruik. Platform Onderwijshuisvesting pleit voor processen waarbij de opdrachtgever ambities bepaalt en formuleert en inzicht in de keuzes en de gevolgen heeft. Ook in het gebruik.

Lees het artikel...

Delen van expertise pure noodzaak

De ontwikkelingen in Onderwijsland gaan in een hoog tempo. Verschillende thema's komen bij elkaar en hebben invloed op elkaar. Dat beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Delen van expertise is een voorwaarde om in duurzaam goede huisvesting te investeren en aan de voorkant de goede keuzen te maken. Platform Onderwijshuisvesting plaatst de ontwikkelingen in perspectief.

Lees het artikel...

Het ontwerpen van een evaluatiemodel voor schoolgebouwen

"De aansluiting tussen gebruiker en gebouw"

Door:
Dhr. W.J.J. Roemaat
In opdracht van:
Platform Onderwijshuisvesting & Servicecentrum Scholenbouw

Is onderwijshuisvesting nog betaalbaar?

Er is een groeiend besef binnen overheid, gemeenten en schoolbesturen dat er een discrepantie is ontstaan tussen normbedragen en werkelijke investeringskosten. Onder meer het Algemeen Dagblad publiceerde onlangs over het achterblijven van investeringen als gevolg van de te lage normbudgetten. Projecten worden geschrapt of uitgesteld met als gevolg dat scholen langer onderwijs moeten bieden in gebouwen die niet langer aansluiten op het hedendaags onderwijs. Maar hoe zit het met de budgetten en wat kunt u als schoolbestuur of gemeente hier aan doen?

Lees meer...

Platform Onderwijshuisvesting deelt expertise

Lees het artikel...

box-1

box-2